Хамтын ажиллагаа » Дотоод

ТЗҮЭГ-ын дэргэдэх сургалтын төв 2016 оны эхний хагас жилийн байдлаар 2 удаагийн сургалтаар Засгийн газрын байруудын нэгдсэн захиргаа,  Авилгатай тэмцэх газар, болон өргөдөл өгч хувиараа сурсан нийт дөч гаруй сонсогч нарт үйлчлэгчийн мэргэжил олголлоо.

2016 оны 05 сарын 23 | Үзсэн : 3713